Standpunten

Natuur en landschap

De Hof van Twente is bij uitstek een groene gemeente. GroenLinks vindt dat we daar zuinig op moeten zijn.

Werk en zorg

Cultuur en voorzieningen