Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

veranderingsmal.jpg

Het programma in 5 minuten 

Hieronder een samenvatting van het GroenLinks programma voor de Hof van Twente. Dit programma kent een aantal fundamentele veranderingen. Armoede wordt niet...

Lees meer
duurzaam2.jpg

De inwoner centraal

In een participatiesamenleving wordt burgers gevraagd meer zaken zelf te regelen. Dat houdt tevens in dat de overheid, ambtenaren flexibel en creatief moeten...

Lees meer
zorg10.jpg

Duurzaam voor elkaar zorgen

We kiezen voor goede en betaalbare zorg voor jong en oud. Ziek zijn is al erg genoeg: het mag er niet toe leiden dat je ook nog eens in financiële problemen...

Lees meer
nieuwefamilie3.jpg

Eerlijk delen

Het gat tussen arm en rijk wordt steeds groter. De regering verhoogt de btw en verlaagt de dividendbelasting. Dit is oneerlijk en het kan anders. De sterkste...

Lees meer
incubator7.jpg

Groene banenmotor in de Hof

GroenLinks maakt zich sterk voor versnelling van de verduurzaming in de Hof. Behalve de klimaatwinst die daarmee bereikt kan worden levert verduurzaming veel...

Lees meer
HVT1.jpg

GroenLinks programma

Het programma kent drie grote lijnen: armoede wordt niet geaccepteerd in de Hof maar effectief bestreden de verduurzaming op alle gebieden moeten we samen...

Lees meer
koeien

Natuurinclusieve landbouw in de Hof

GroenLinks wil natuur inclusieve landbouw in de Hof bevorderen. Het college heeft de bereidheid uitgesproken om te kijken naar het stimuleren en faciliteren van...

Lees meer
onderwijs2.jpg

Onderwijs

Onderwijs moet toekomstgericht zijn en inclusief, dat wil zeggen toegankelijk en aantrekkelijk voor alle doelgroepen en daar ook op ingericht.

Lees meer
Image2.jpg

Verduurzaming en groen

Duurzaamheid raakt ons allemaal. We kunnen niet doorgaan met het uitputten van onze aarde, uitbuiten van ontwikkelingslanden door geen eerlijke prijs te betalen...

Lees meer
wereldburger2.jpg

Wereldburger in de Hof

De Hof van Twente is de spreekwoordelijke speld in de hooiberg van de wereld. Tegelijkertijd is de wereld steeds kleiner aan het worden door alle...

Lees meer