Nieuws

Nieuwsbrief december 2018

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit jaar. We kijken terug op de behaalde resultaten in het derde en vierde kwartaal gevolgd door nieuws uit de fractie.
Verder stellen Steven Radstake en Pieter Terlouw, steunfractieleden, zich voor en lichten hun portefeuilles toe. Bert Eggink, coördinator van de steunfractie, beschrijft het belang van fairtrade vanuit de GroenLinksvisie. In een artikel en radio-interview licht ik het standpunt van GroenLinks ten aanzien van kernenergie toe.
Zoals u weet staan volgend jaar de Provinciale Statenverkiezingen gepland. In deze nieuwsbrief is de definitieve Top 13 verkiesbare kandidaten opgenomen. Ik heb mij kandidaat gesteld en ben geplaatst op de dertiende plek. Mijn motivatie voor kandidaatstelling vindt u in deze nieuwsbrief.

In april van dit jaar heeft de eerste Algemene Leden Vergadering plaats gevonden. De tweede vergadering staat gepland in december. Meer informatie hierover vindt u aan het einde van deze nieuwsbrief.
Heeft u belangstelling of wilt u een informatief gesprek over de inhoud van het raads- of bestuurswerk? Bel of mail ons: 06 – 13 06 34 29 / bestuurglhvt@gmail.com
Mocht u vragen, suggesties, op- of aanmerkingen hebben of wilt u gewoon een bijdrage aanleveren voor de Nieuwsbrief, ik zie uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Verone Meengs-de Vries Voorzitter
 
Lees verder

Jongeren(in de)Raad

Op 12 oktober 2017 schreef ik de volgende zinnen als motivatie voor mijn inzending voor de Duurzaamheidsprijs Hof van Twente 2018.

“De Raad van Stoer…Wij bouwen een toekomst voor onze kinderen. Wij maken plannen over en voor onze kinderen. Wij wensen ze een duurzaam en leefbaar toekomst toe. Wij proberen ze te leren hoe ze verstandig met onze leefomgeving om kunnen gaan. We wijzen ze op wat goed gedraag is. Maar inspraak in hun toekomst? Dat hebben we moeite mee of laten het mondjesmaat toe.

 

Lees verder

Verduurzaming : aan de slag ermee!

De raad heeft de programmabegroting 2019 vastgesteld. GroenLinks is blij met de brede aandacht voor verduurzaming. In een aantal moties en amendementen heeft de raad het belang ervan vastgesteld. 
 
Lees verder

Programmabegroting 2019 Verduurzaming aanpakken

De programmabegroting. Een uitdaging. De wens om nieuw beleid te voeren, een sluitend huishouding te presenteren en meer waarde te creëren voor onze inwoners. Een behoorlijke inspanning. Dank aan het college en de gemeentelijke organisatie voor de berg aan het werk dat verzet moet worden om tot goede afwegingen te komen. De programmabegroting aanschouwen wij als GroenLinks als de eerste voorzet om tot scherpe en soms pijnlijke keuzes te komen.

 

Lees verder

Pagina's