Nieuws

asbestsanering Gijmink

De asbestsanering in 't Gymink verloopt bepaalt niet vlekkeloos. Woensdag was er een bewonersavond luisteravond over hun klachten.

Lees verder

Groene technologie: banenmotor in de Hof  

GroenLinks maakt zich sterk voor versnelling van de verduurzaming in de Hof.  “ Behalve de klimaatwinst die daarmee bereikt kan worden levert verduurzaming veel nieuw en innoverend werk op de komende tien tot twintig jaar”, aldus William Sanchez.

Lees verder

Wereldburger in de Hof van Twente

De Hof van Twente is de spreekwoordelijke speld in de hooiberg van de wereld. Tegelijkertijd is de wereld steeds kleiner aan het worden door alle communicatiemogelijkheden en media. De wereld begint niet meer bij de landsgrenzen. De wereld begint bij onszelf

Lees verder

Versnelling, vergroening en vooruitgang van de Hof

Energiebesparing gaat niet vanzelf. Een energieneutraal Hof bereiken wij door een samenhangende aanpak per buurt, buurtschap en wijk te ontwikkelen en te ondersteunen. Bewoners, hun buren en wijken bepalen samen hoe zij groene technologieën zoals zonnepanelen en warmtepompen toepassen om in hun energiebehoeften te voorzien. De gemeente spant zich in om dit proces optimaal te ondersteunen.

Bomen, struiken en planten in de openbare ruimte versterken de leefbaarheid van onze wijken en buurten. Initiatieven zoals de Groene Loper en kansrijke ideeën uit de Duurzaamheidsprijs Hof van Twente juichen wij toe. Plannen kunnen gerealiseerd worden als het gemeentebestuur, gemeentelijke instellingen, bedrijven, buurtbewoners en de initiatiefnemers de handen ineen slaan. GroenLinks staat ook voor een open communicatie van belangen en maatschappelijk baten.

Bewonerscoöperaties kunnen de sleutel zijn om onze ouderen langer in een vertrouwd omgeving te laten wonen. Ook aan de zorgpreventiekant kan nog van alles worden ondernomen, zoals gezond bewegen, sport en welzijn op recept.

De overgang naar een groene economie stelt onze dierbare gemeente voor een gigantische opgave. Deze transitie biedt ook kansen. We kunnen er economische, sociale en democratische vooruitgang mee boeken. Een waaier aan initiatieven en activiteiten zoals kledingbank, kringloopwinkel, Hof van anpak’n, Repair café, Fairtrade laat zien dat als onze burgers de schouders eronder zetten. Ook op het gebeid van circulaire economie zijn veelbelovende initiatieven zichtbaar.

Zij die uit betrokkenheid en liefde er veel energie insteken om sport, cultuur en onderwijs in onze kernen te verlevendigen, staan midden in de maatschappij. Ook zij zijn onze helden. Zij dienen optimaal gesteund te worden.

De verandering van onderop. Het is geen loze kreet. Het is geen wens. Het is een feit.

Voelt u ook de noodzaak van verandering? Denkt u dat het een tandje sneller kan en moet? Wenst u gehoord worden? Stem op GroenLinks op 21 maart! En hou alvast zaterdagavond 17 maart vrij voor onze meet up in Delden.

Meedoen met GroenLinks? Dat kan. Vrijwilligers, sympathisanten, nieuwe leden en donoren zijn van harte welkom.

Basisinkomen in de Hof moet er komen

Tijdens de druk bezochte bijeenkomst in de Reggehof op donderdagavond 25 januari vlogen de argumenten voor en tegen over en weer. Johan Luijendijk van het burgerinitiatief Basisinkomen2018 gaf met stellingen waardevolle impulsen aan de discussie. Onder de aanwezigen waren ook een aantal bijstandsgerechtigden. Voor een goed beeld zijn hier een paar van die stellingen.

Stelling 1: Het basisinkomen gaat er komen, vroeg of laat, ik ben voor !!

Lees verder

Basisinkomen in de Hof van Twente 

De kloof tussen arm en rijk groeit en echte armoede bestaat ook in de Hof. Er zijn 320 mensen met een bijstandsuitkering in de Hof. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 50% er nooit in zal slagen de bijstand te verlaten. GroenLinks vindt dat er daarom een einde moet komen aan al die formaliteiten en stress met uitzichtloze acties voor deze mensen. En er is een oplossing: Een proef met basisinkomen voor deze mensen. Daarom organiseert GroenLinks op donderdagavond 25 januari een bijeenkomst over basisinkomen.  De avond vindt plaats in de Reggehof in Goor en begint om 20.00 uur.

Lees verder