Het college ziet duurzaam bodembeheer als natuurlijk tegenwicht voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Denk daarbij ook aan de bevordering van de biodiversiteit met de pilot akkerranden. Samen met agrariërs zal de gemeente projecten uitwerken gericht op het verminderen of niet meer gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen. Natuur inclusieve landbouw en kringlooplandbouw worden meegenomen in het plan biodiversiteit. “Het is goed als er meer laagdrempelige bijeenkomsten komen waarin boeren, burgers en bestuurders (en raadsleden) de kennis met elkaar kunnen delen.” Aldus William Sanchez. Onlangs nam hij deel aan de discussie naar aanleiding van de theatervoorstelling ‘Grond’ van het platform Stilleed en het Theatergroep Jan Vos.

Ook is een werkbezoek gebracht aan boerderij Erve Smienk waar Richard en Rozalinda met hart en ziel bezig zijn om te schakelen naar natuur inclusief en biologisch melkveebedrijf. Maar zij lopen daarbij tegen een aantal knelpunten aan bij die omschakeling. Wat kringlooplandbouw precies is, is nog moeilijk te duiden. Richard en Rozalinda gebruiken al jaren geen pesticiden op hun land. Ze zien duidelijk het verschil en zoeken contact met andere boeren om ervaringen te delen en ook om te laten zien dat het mogelijk is. Mogelijk kunnen zij als voorhoedebedrijf ook gefaciliteerd worden in het kader van het biodiversiteitsplan, bijvoorbeeld in de kosten van biologische zaden.

William Sanchez vindt dat Nederlandse boeren recht hebben op een leefbaar loon en een eerlijke beloning als zij investeren in milieuvriendelijkheid en kwaliteit. Het huidige marktsysteem voor onze agrarische producten is heel lastig te veranderen. Daar is iedereen met elkaar over eens. In het verleden zijn verschillende ideeën gelanceerd om via lokale initiatieven het tij te keren. Te denken valt aan een soort lokaal Fair Trade keurmerk in samenspraak met een lokale inkoopcoöperatie zoals bijvoorbeeld Willem&Drees en de Stichting Herenboeren. Ook kan gedacht worden in ons voorbeeld aan het bevorderen van een afnemerscoöperatie die gegarandeerd biologische melk afneemt.