Dat biedt allerlei kansen voor de Hof die GroenLinks mee wil helpen realiseren. De route naar 2035 energieneutraal is er. De komende jaren is de isolatie van veel woningen en de ontgassing aan de orde. Hofkracht doet al ervaring op met buurtprojecten waarin de buurtschap of de wijk samen ermee aan de slag gaat. Dit biedt voor de inwoners van de Hof voordelen op meerdere terreinen. In gezamenlijkheid bijvoorbeeld als coöperatie een project opzetten levert lagere investeringskosten en snellere opbrengsten op dan als ieder dit voor zich gaat aanpakken. Maar dat is nog lang niet het hele verhaal: door de activiteiten rondom verduurzaming, komt er een behoefte, en die is er nu ook al, aan gekwalificeerde elektro installateurs die ook verstand hebben van warmtepompen en IT. Er komt steeds meer behoefte aan mensen met een zogenoemd geïntegreerd vakmanschap zoals een combinatie van installatietechniek, elektrotechniek, verwarmingstechniek en IT. GroenLinks ziet hier kansrijke mogelijkheden voor de gemeente. Elders  in het land zijn al succesvolle zogenoemde incubator projecten van de grond gekomen. De gemeente kan dit in de Hof ondersteunen door mee te werken aan de komst van een aantal incubator projecten in samenwerking met de beroepsopleidingen en de bedrijven. Een dergelijk incubator project, letterlijk vertaald broedmachine project, biedt de mogelijkheid aan jongeren om een allround mix opleiding te doorlopen die specifiek gericht is op verduurzamingstechnieken. Het kan ook leiden tot starten van een eigen onderneming in de beschermde omgeving van de incubator. Dat zelfde geldt voor het verduurzamen van de land- en tuinbouw in de Hof. Ook daarvoor kan de gemeente actief innovatieve incubators steunen van agrarische bedrijven en opleidingen. Resultaat zal zijn een groeiend aantal groene banen voor de verduurzaming, waarin adequaat opgeleide jongeren in de Hof behalve een thuis ook groen werk kunnen vinden dat toekomst proof is.