Eerlijke handel en arbeid: “Solidariteit met werkers in de land- en tuinbouw in ontwikkelingslanden geven we concreet invulling door te werken aan Fairtrade gemeente Hof van Twente. Door bewust Fairtrade producten te kopen stellen we families  in ontwikkelingslanden in staat een menselijk bestaan op te bouwen in eigen land en hun kinderen naar school te laten gaan. Met het kopen van Fairtrade producten geven we ook een signaal af dat we waarde  hechten aan eerlijke handel en verantwoorde landbouw. Dat geldt natuurlijk ook voor onze eigen omgeving. Producten uit eigen streek afnemen van mensen die goed voor hun dieren en producten zorgen, biodiversiteit bevorderen en ecologisch verantwoord ondernemen, is daarom ook een goed principe. En dat mag best wat meer kosten! Zo streven we als wereldburgers naar Fairtrade!”  Maar daarvoor moet wel nog een en ander in de Hof gebeuren. GroenLinks: “Innovatieve en doelgerichte plannen kunnen met behulp van de gemeente gekoppeld worden aan innovatie-, land- en tuinbouwsubsidies van de provincie, het Rijk en de EU. Men wil graag innovatie gekoppeld aan het stimuleren van biodiversiteit bevorderen. Met zo’n  toekomstvisie ga je met je lokale partners werken aan evenwichtige grondgebonden land- en tuinbouw in combinatie met andere waarde toevoegende activiteiten. Daarnaast kan de  Groene Loper , het vergroeningsprogramma met steun van de provincie, natuurlijk ook verder worden uitgerold!” Ook in het onderwijs ben je wereldburger: Het ophalen en delen van kennis en vaardigheden is niet meer begrensd. Het programma Hofpower toont aan hoe belangrijk het is om jong te beginnen met de bewustwording over de energiehuishouding en klimaatverandering en te kijken naar de mogelijkheden om daar wat aan te doen, te beginnen met de warme truien dag op 1 februari elk jaar en het kweken van je eigen groenten in de schooltuin. De media bieden daarnaast talloze mogelijkheden om contact te onderhouden met leeftijdgenoten waar ook ter wereld. Eén samenleving:  Wereldburgerschap betekent ook oog hebben voor de diversiteit aan meningen, culturen en geloofsgemeenschappen in de samenleving. Scholen die gebruik willen maken van de mogelijkheden om wereldburgerschap en internationalisering op te nemen in hun programma’s,  zullen een luisterend oor vinden bij GroenLinks. Een concrete mogelijkheid voor de gemeente is het aanknopen van banden met een zustergemeente in een ontwikkelingsland zoals India. Wij zijn ook trots op de vrijwilligers die zich inzetten om de Nieuwe Nederlanders in onze gemeenschap te ondersteunen om onze taal en cultuur onder de knie te krijgen. Daarnaast pleiten we voor een schakelklas Nederlands als tweede taal in het primair onderwijs in de Hof en een Twents schakeljaar naar het Hoger Onderwijs. Dat biedt extra kansen voor jonge nieuwkomers .  GroenLinks is een partij die verbindt en tegenstellingen wil overbruggen. Als je elkaar kent, kun je beter met elkaar in gesprek gaan en begrijp je elkaar veel beter. Ook dat is een begin van wereldburger zijn.