Nieuws

Meer zeggenschap nodig in uitvoering ( jeugd) zorg en bijstand

Afgelopen voorjaar stelde GroenLinks vragen aan het College over het functioneren van de clientparticipatie in de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Participatie ( Bijstand) en jeugdwet ( Jeugdzorg GGZ). Omdat begin oktober een evaluatie van de clientparticipatie zou verschijnen kwamen de antwoorden van het College daarna pas beschikbaar. 
 
Lees verder

Ruim baan voor hemelwater

GroenLinks Hof van Twente heeft aan het College vragen gesteld over de noodzaak van een plan om  verdere verstening van onze gebouwde omgeving te voorkomen, openbare ruimten groen te verduurzamen en het ondersteunen van bewonersinitiatieven voor de operatie Steenbreek. Het College antwoordt hierop positief en kijkt daarbij ook naar de mogelijkheden om het stelsel van leges te vergroenen.
 
Lees verder

Saamhorigheid en vertrouwen. Een nieuwe wind in de Hof

Zondagavond, 7 oktober. Ik kijk vooruit en voel onrust. De onrust van een drukke week met verschillende mijlpalen. De onrust vanwege ideeën die gelanceerd kunnen worden op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid. Het is ook de onrust van geduld opbrengen om te wachten tot de tijd rijp is. 

Een primeur! De windmolen van MegaWindForce staat in het agrarische landschap. GroenLinks is blij met de komst van het demonstratiemodel. 

Lees verder