Nieuws

Kandidaten in de startblokken

GroenLinks Hof van Twente heeft de kandidatenlijst bijna klaar en kan trots de volgende kandidaten aankondigen die de kandidatencommissie als volgt kwalificeert:

Op plaats 1 William Sanchez, “ Jong, energiek, brede achtergrond, maakt zich snel nieuwe zaken eigen, ervaring met en kennis van de politiek als beleidsambtenaar, sterk in het onderbouwen van de linkse thema’s, aldus de kandidatencommissie”.

Lees verder

GroenLinks: eerlijk delen in 2018

De kloof tussen arm en rijk groeit en echte armoede bestaat ook in de Hof. De voedselbank vervult nog steeds zijn noodzakelijke rol. Met de feestdagen voor de boeg willen we in de Hof in de eerste plaats geen kinderen in armoede laten opgroeien. Nu zijn er wel regelingen waar ouders een beroep op kunnen doen, maar één geïntegreerde regeling voor kinderen in armoede is er nog niet. Ook voor de ouders van die arme kinderen is er in de Hof nog niet een allesomvattende regeling van de armoedebestrijding. Natuurlijk is het voorkomen van armoede onze eerste prioriteit.

Lees verder

Hofroute 2018-2022 GPS

Met een goed bezochte bijeenkomst in het gemeentehuis in Goor zetten de drie progressieve partijen in de Hof van Twente een flinke stap op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen komend voorjaar. Groen Links, de PvdA en de SP presenteerden de gezamenlijke visie op een aantal voor de Hof belangrijke thema’s.

lees verder

Pagina's