Nieuwsbrief december 2018

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit jaar. We kijken terug op de behaalde resultaten in het derde en vierde kwartaal gevolgd door nieuws uit de fractie.
Verder stellen Steven Radstake en Pieter Terlouw, steunfractieleden, zich voor en lichten hun portefeuilles toe. Bert Eggink, coördinator van de steunfractie, beschrijft het belang van fairtrade vanuit de GroenLinksvisie. In een artikel en radio-interview licht ik het standpunt van GroenLinks ten aanzien van kernenergie toe.
Zoals u weet staan volgend jaar de Provinciale Statenverkiezingen gepland. In deze nieuwsbrief is de definitieve Top 13 verkiesbare kandidaten opgenomen. Ik heb mij kandidaat gesteld en ben geplaatst op de dertiende plek. Mijn motivatie voor kandidaatstelling vindt u in deze nieuwsbrief.

In april van dit jaar heeft de eerste Algemene Leden Vergadering plaats gevonden. De tweede vergadering staat gepland in december. Meer informatie hierover vindt u aan het einde van deze nieuwsbrief.
Heeft u belangstelling of wilt u een informatief gesprek over de inhoud van het raads- of bestuurswerk? Bel of mail ons: 06 – 13 06 34 29 / bestuurglhvt@gmail.com
Mocht u vragen, suggesties, op- of aanmerkingen hebben of wilt u gewoon een bijdrage aanleveren voor de Nieuwsbrief, ik zie uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Verone Meengs-de Vries Voorzitter
 

Meer lezen?