Jongeren(in de)Raad

Op 12 oktober 2017 schreef ik de volgende zinnen als motivatie voor mijn inzending voor de Duurzaamheidsprijs Hof van Twente 2018.

“De Raad van Stoer…Wij bouwen een toekomst voor onze kinderen. Wij maken plannen over en voor onze kinderen. Wij wensen ze een duurzaam en leefbaar toekomst toe. Wij proberen ze te leren hoe ze verstandig met onze leefomgeving om kunnen gaan. We wijzen ze op wat goed gedraag is. Maar inspraak in hun toekomst? Dat hebben we moeite mee of laten het mondjesmaat toe.

 

Vier op de vijf kinderen vindt dat we met z’n allen zuiniger moeten zijn met de aarde. Ruim de helft wil iets doen aan armoede in andere landen en helpen de wereld eerlijker en veiliger te maken. Ruim drie op de vijf kinderen voelt zich verantwoordelijk voor het bijdragen aan een beter milieu. Hoe zou dat in 2018 zijn?...”

Op 7 november 2018 zegt wethouder Meulenkamp toe om met mij na te denken over wat een jongerenraad voor de Hof van Twente kan betekenen. Ben blij en dankbaar.

Tientallen gemeenten hebben al ervaring opgedaan met een jongerenraad. Voordelen en nadelen zijn bekend. Het verloop kan groot zijn, vooral als ze gaan studeren of een bijbaan krijgen. Anderzijds is het lastig te oordelen of een jongerenraad een afspiegeling vormt van de jongeren in de gemeente. Wat de uitkomst ook mag zijn, jongeren onder de achttien hebben geen stemrecht. Het participatiebeleid van de Hof van Twente kan niet zonder de stem van jongeren.

Raad van Stoer. Onder dit initiatief ga ik op persoonlijk titel creatieve bijeenkomsten houden waarin jongeren gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die hun aangaan, zoals de plastic soep, voeding en sport of internet veiligheid. De adviezen worden gevat in creatieve en inspirerende vormen die hun beleving weergeven. Een fotocollage, een vlog of een rap waarin ze aangeven wat ze vinden en willen. Kort maar krachtig.

De jongerenraad is niet alleen van of voor het college. Ook de gemeenteraad is gebaat bij direct contact met deze jongeren. Wij raadsleden kunnen ze bijvoorbeeld bijpraten over onze besluiten en wat dit voor hun leefwereld betekent. Nog leuker is wanneer de jongerenraad gebruik maakt van de inspreektijd voor burgers.

Verduurzaming begint bij overtuiging en betrokkenheid. De jeugd heeft de toekomst. Hoe klein of groot ze ook zijn, kinderen kunnen het verschil maken. Wordt vervolgd.

Willliam Sanchez