Hetty de Kruijff is uitgeroepen tot ‘Direct Duidelijk Ambassadeur 2020’. Ze wordt door de jury getypeerd als  ‘een echte voorvechter van Direct Duidelijk’. De jury: „Niet alleen in woord, maar ook in daad. Met vallen en opstaan weet zij binnen de gemeente Hof van Twente het onderwerp steeds beter op de kaart te zetten. Ze toont lef: gaat de discussie over heldere overheidscommunicatie op alle niveaus in haar organisatie niet uit de weg.”

GroenLinks onderschrijft dat helder en begrijpelijk communiceren een basisvoorwaarde voor is voor goede en democratische processen binnen de gemeente als overheidsorganisatie. Dit geldt zeker voor de manier waarop de gemeente in contact komt en zaken bespreekbaar maakt met haar inwoners,  bedrijven en instellingen, niet alleen in brieven en e-mails maar ook in de persoonlijke communicatie. Daarnaast streeft GroenLinks naar een vergroting van de kwaliteit van de vertegenwoordiging door de inwoners in de Hofse politiek. De gesproken taal in de raadsvergadering en de documenten van de raad moeten dan voor iedere burger (inhoudelijk) te volgen zijn, ongeacht onderwijs of achtergrond.

Om de initiatieven van Hetty kracht bij te zetten, stelt GroenLinks een aantal raadsvragen. Daarbij speelt het streven en handhaven van het begrijpelijk Nederlands op niveau B1 een cruciale rol. GroenLinks vraagt daarom op welke wijze het College garandeert dat dat niveau in alle gesproken en geschreven taal door de gemeente wordt gehanteerd. Daarnaast wordt gevraagd om dit regelmatig te laten toetsen door inwoners en het Hofpanel.

Maar ook het taalgebruik in de Raad en het College moeten de toets van B1 kunnen doorstaan vind GroenLinks. William Sanchez: “Het kan niet zo zijn dat volksvertegenwoordigers zich hullen in gereduceerd taalgebruik of ingewikkelde zinnen waardoor een gewone sterveling er niets meer van kan begrijpen.” Daarom vraagt GroenLinks het College om communicatieadviseur Hetty de Kruijff te faciliteren om alle fracties die dat willen te adviseren om eenvoudig en duidelijk taalgebruik te bezigen.