Als lokale volksvertegenwoordiger met een GroenLinks hart denk ik hier toch iets breder over. Ik ben meer gecharmeerd van de nog betekenisvollere duiding van BBB: Build Back Better! Dit zou ik vrij vertalen als bouwen voor een betere toekomst.  De inzichten van het afgelopen jaar gebruiken om de Hof van Twente nu en in de toekomst weerbaarder te maken tegen gezondheidscrisis, sociale crisis, klimaatcrisis, economische crisis en zelfs tegen de wooncrisis.

Afgelopen week discussieerden we in de gemeenteraad over de woon- en parkeercrisis in Markelo. Op iets meer afstand van het dagelijks leven hebben we het over de energiecrisis die ons te wachten staar als wij onze energiebesparing en energieopwek doelstellingen niet halen. De diepere discussie gaat over wanneer er genoeg betrokkenheid en draagvlak is om lastige, pijnlijke en haast draconische beslissingen te nemen die je als politiek leider dient te nemen.

Heel graag had ik willen discussiëren over alle idealen uit de sociaal-democratische traditie inzake het thema wonen, gezond leven en leefbaar klimaat. De inwoners van de Hof van Twente, onze ouders, onze kinderen, wij zelf, verdienen om te wonen in een fijn huis – waar we ons thuis voelen – in een buurt die veilig is en waar een gezond leefklimaat heerst – de onmisbare onderdelen van welzijn en bestaanszekerheid.

Had graag willen discussiëren over wonen, over zaken die zich afspelen zowel achter als vóór de voordeur. Beide in het licht van noaberschap – een collectieve aangelegenheid – in ruimtelijke en in sociale zin. Je woont in een straat, een dorp, een wijk, een stad. Goed wonen is ook een kwestie van een goede leefomgeving – van samen wonen en leven, van een inclusieve samenleving.

Helaas zijn de discussies rondom Markelo en Goor deeldiscussies over het aantal parkeerplaatsen, de blauwe zones, geen woonwagens voor de voordeur en de waarde van huidige en toekomstige OZB-aanslagen. De oplossingen zijn lappendekens. De meerderheid in de raad is tevreden met het voorstel van het college. Heel veel brievenschrijvers en mensen met bezwaren vragen zich af … wat nu ?!?

GroenLinks weet zijn mannetje te staan in de raad. Ik kan net zo diep en breed redeneren als meerkoppige fracties. Ik probeer zaken vanuit andere aspecten te belichten. Zaken in verbinding te brengen. Het is alleen jammer dat, als het gaat om essentiële beslissingen, de meerderheid niet in staat is om rekening te houden met de belangen van de minderheid. Het is 13 tegen 12. Spel uit. De politiek is een machtsspel. Dat zien we in Den Haag. Dat zien we in het klein in de Hof.

Het zal nog lang duren voordat mijn leeftijdsgenoten en ik gevaccineerd zijn. Ik kijk uit naar het moment dat wij met elkaar op straat kunnen kletsen over dagelijkse beslommeringen. Dat wij elkaar de hand kunnen schudden. Dat we samen op pad gaan, in kleine ruimtes en in de buitenlucht jullie zorgen en zegeningen begripvol doornemen. Die tijd komt nog. Ondertussen werk ik aan het fundament van een nieuwe toekomst. Vrouwenrechten, Mensenrechten, Jeugdraden, Burgerraden, Betrokkenheid, Draagvlak, Daadkracht. Wij zijn in beweging naar een betere toekomst.