GroenLinks feliciteert communicatieadviseur Hetty de Kruijff met haar landelijke prijs voor ‘duidelijke’ taal. Zij is uitgeroepen tot ‘Direct Duidelijk Ambassadeur 2020’. Volgens de jury is ze ‘een echte voorvechter van Direct Duidelijk’. „Niet alleen in woord, maar ook in daad. Met vallen en opstaan weet zij binnen de gemeente Hof van Twente het onderwerp steeds beter op de kaart te zetten. Ze toont lef: gaat de discussie over heldere overheidscommunicatie op alle niveaus in haar organisatie niet uit de weg.” GroenLinks onderschrijft dat helder en begrijpelijk communiceren een basisvoorwaarde is voor goede democratische processen binnen de gemeente als overheidsorganisatie. Dit geldt zeker voor de manier waarop de gemeente in contact komt en zaken bespreekbaar maakt met haar inwoners, bedrijven en instellingen. Dit geldt niet alleen voor brieven en e-mails maar ook in de persoonlijke communicatie. GroenLinks streeft naar meer diversiteit in en toegankelijkheid van de vertegenwoordiging van de inwoners in de Hofse politiek. De gesproken taal in de raadsvergadering en de documenten van de raad moeten voor iedere burger (inhoudelijk) te volgen zijn, ongeacht onderwijs of achtergrond. Om de initiatieven van Hetty de Kruijff kracht bij te zetten, stelde GroenLinks een aantal raadsvragen waar het College zeer positief op heeft geantwoord:

Het is een flinke klus voordat al onze communicatie voldoet aan de Direct Duidelijk (B1) standaard. De gemeente werkt er hard aan om de communicatie eenvoudig en begrijpelijk te maken, maar garanderen dat alle communicatie voldoet aan taalniveau B1 is nog niet mogelijk. Wel zijn er ondertussen al heel wat standaardbrieven herschreven, de belastingaanslag wordt voorzien van pictogrammen en daar waar teksten nog niet direct duidelijk zijn, worden die aangepast. Inwoners worden opgeroepen om met onduidelijke brieven naar de gemeente toe te komen. Die zorgt er dan voor dat die brief wordt aangepast. Daarnaast is er lezerspanel om te checken of gemeentelijke brieven direct duidelijk zijn. Onduidelijke taal zorgt ervoor dat veel mensen niet goed weten wat hun rechten plichten zijn, en wat er precies van hen verwacht wordt. Daardoor kunnen ze de diensten van de overheid niet goed gebruiken of minder waarderen. Een goed idee is om de begrijpelijkheid van het beleid te laten toetsen door bijvoorbeeld cliëntenraden, leerlingenraden en mensen met een niet-westerse achtergrond. Idee is om een jongerenversie van de programmabegroting te ontwikkelen. Je weet pas echt of een tekst begrijpelijk is wanneer je deze aan de doelgroep voorlegt. Het lezerspanel hielp al om (vóór coronatijd) eens per maand een avond een of twee brieven te verbeteren. Ook was er contact met team SAM (Aveleijn). Deze mensen met een verstandelijke beperking willen graag helpen om de brieven die zij ontvangen voor hen begrijpelijker te maken. Helaas is dit door corona nog niet opgestart. We kunnen zeker ook andere doelgroepen betrekken.  Het college is bereid om samen met Hetty de Kruif te kijken naar wat verbeterd kan worden in de communicatie in de richting van de gemeenteraad. Ambassadeur Hetty de Kruijff gaat graag daarover het gesprek aan met de raad en de griffie. Door in het taalgebruik beter aan te sluiten bij onze inwoners wordt het vertrouwen in de politiek/volksvertegenwoordiging vergroot. Als de gemeenteraad het belangrijk vindt om hierin te investeren, dan gaat het College hiermee graag aan de slag.  

GroenLinks nodigt daarom iedereen uit die ideeën heeft over het verbeteren van het taalgebruik door de gemeente en de gemeenteraad en het college van B&W dat door te geven via het e-mailadres hofvantwente@groenlinks.nl. Alle ideeën zullen worden verzameld en bekendgemaakt en er zal worden gekeken naar de mogelijkheid om daar taalprojecten op maat van te maken.