Het college staat ook positief tegenover de activiteiten rond de zogenaamde 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel de sustainable development goals genoemd, zoals die zijn afgesproken door de Verenigde Naties. Dit blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen door GroenLinks gesteld in november 2020.

Fairtradegemeentecampagne

GroenLinks is heel trots dat de Hof van Twente in januari 2019 de titel Fairtrade gemeente heeft mogen ontvangen van de landelijke jury Fairtrade gemeentecampagne. Deze toekenning is het resultaat van de samenwerking tussen het kernteam Fairtrade Hof van Twente, bedrijven, supermarkten, scholen en de gemeente. In het juryrapport is destijds aangegeven dat de gemeente nog wel werk moet maken van het gebruik van Fairtrade producten in de eigen organisatie en het bevorderen van de Fairtrade gedachte binnen en buiten haar organisatie. Inbedding van Fairtrade principes in het beleid t.a.v. sociaal duurzaam inkopen, educatie en regionale samenwerking wordt genoemd in de handleiding Fairtrade gemeentecampagne. GroenLinks is daarom blij dat in 2020 de gemeente overgegaan is op het nuttigen van Fairtrade koffie. De landelijke Fairtrade gemeentecampagne geeft ook aan dat Fairtrade naadloos past in de door de Verenigde Naties uitgeroepen Duurzame Ontwikkelingsdoelen campagne (UN sustainable development goals - SDGs). Met Fairtrade worden niet minder dan 10 van de 17 duurzame doelen bevorderd. Daarnaast heeft de provincie Overijssel recentelijk een studie gepubliceerd over de vorderingen die gemeenten maken met de duurzame ontwikkelingsdoelen.

De gemeente heeft in 2020 de kerngroep Fairtrade ondersteund door via de interne en externe communicatiemiddelen van de gemeente bekendheid te geven aan de campagne. Het college staat nog steeds achter het inwonersinitiatief en blijft dit ondersteunen door uit te spreken dat Hof van Twent een fairtrade gemeente is en door de kerngroep te blijven ondersteunen met kennis, kunde en communicatie. Daarnaast is eerlijke handel verankerd in het inkoopbeleid omdat de principes van MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) worden toegepast waardoor Fairtrade vanuit inkoop nog eens extra wordt benadrukt.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Het college ondersteunt de mening dat de gemeentelijke inzet op economisch herstel gericht moet zijn op duurzaam herstel. Hierbij ziet men de ‘Verenigde Naties Sustainable Development Goals’ als een inspirerend kader. De door de vereniging van Nederlandse gemeenten ontwikkelde campagne  “Gemeenten 4 Global Goals” kan daarbij als leidraad dienen om te werken aan integrale verduurzaming en het behalen van de 17 Global Goals. GroenLinks voelt zich daardoor aangemoedigd om de komende tijd nieuwe initiatieven te ontwikkelen om in de Hof  concreet verder te  werken aan de global goals door middel van  breed gedragen bewoners activiteiten.