Als iemand ernaar vraagt geef dan nooit de gegevens van je DigiD, je pincode en dergelijke. Nooit klikken op een hyperlink in een mail of Whatsapp, maar altijd naar de site van de betreffende organisatie zelf toegaan. Maak een wachtzin in plaats van  een wachtwoord; hoe langer hoe moeilijker te hacken. Als een aanbieding te mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook. En als het kan, koop (in het buitenland) via creditcard, zodat je aankoop verzekerd is. Als je familielid ineens om geld vraagt via Whatsapp, vraag dan of hij/zij u even wil bellen en vraag iets wat alleen dat familielid kan weten. Hoe betrouwbaar het ook overkomt, criminelen kunnen vanwege de hack veel meer van je weten dan je normaal zou vermoeden.

En aan het College van de Hof van Twente is nu de vraag: Is er nu wel sprake van een veilige dagelijkse back- up die echt gescheiden is van alle bestanden? En wordt die back-up dagelijks gecontroleerd door de gemeente? En is er nu wel een veilig wachtwoord? En wordt er door de gemeente voortaan wel gecontroleerd volgens de wettelijke voorschriften, de privacywet en de voorschriften van de Vereniging Nederlandse Gemeenten?

Want daaraan heeft het ontbroken. Dat blijkt uit het gemak waarmee ingebroken is in de privacy gevoelige gegevens van de gemeente, zonder dat er een back-up was aangelegd om eventuele schade te kunnen herstellen.

Al met al rijst de vraag of de gemeenteraad, die het college dient te controleren sinds de invoering van het duale stelsel in 2002, zijn verantwoordelijkheid waar moet maken en de verantwoordelijke bestuurder niet dient te ontslaan. Fractievoorzitter William Sanchez van GroenLinks: “zoveel steken laten vallen, de ene blunder na de andere, dat moet toch serieuze consequenties krijgen.”