Door zelf de breuk in de verdedigingslinie van de gemeente te constateren en te melden kan iedereen een handje helpen. Als digitale veiligheid een collectieve strijd wordt, kunnen digitale criminelen niets meer beginnen in de Hof.

Het college overleefde het debat dat door D’66, GroenLinks, PvdA en SP aangevraagd was. Door haar excuses voorafgaand aan het debat uit te spreken heeft Ellen Nauta laten zien hoeveel bestuurskunst ze in huis heeft. Besturen is niet alleen leidinggeven. Het is erkennen wanneer zaken anders over komen dan je het bedoeld had.  Het eigen rapport van de Hof van Twente was veelvuldig geciteerd: “het had iedereen kunnen overkomen”. Arwi van der Sluijs (NFIR) is in de Tubantia van afgelopen weekend geciteerd: „Een zo omvangrijke schade als bij de Hof van Twente is zeker wél te voorkomen”.  Aan u om er verder over te oordelen. Nogmaals: College, herstel het vertrouwen!

Het spoeddebat ging over de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Vooraf een intern gericht debat. Over risicomanagement en de focus op technologie als leidraad voor cybersecurity. Het gaat overduidelijk niet om te weinig sturing op gedrag en de bescherming van mensen, hun gegevens en hun waarden.  Daarom heeft GroenLinks gepleit voor een mensgerichte benadering. Zie mensen niet alleen als risicodragers bij informatiebeveiliging. Zij zijn ook belanghebbenden en medestanders in de strijd tegen cybercrime.

Uit de vergadering: " … mobiliseer 35.000 inwoners en win de strijd tegen cybercrime. U staat er niet alleen voor ... laat ze meekijken waar de gaten in ons individuele en gezamenlijke digitale schild zitten … ga direct met onze inwoners in gesprek!

Dat de hack heeft plaatsgevonden is rampzalig. Het heeft de kwetsbaarheden van onze ICT-systemen en de digitale samenleving blootgelegd. Door het sentiment op straat te verwoorden hoopt GroenLinks het college te bewegen om aandacht te geven aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Er is angst dat misbruik wordt gemaakt van hun gegevens. Maar mensen zijn ook strijdbaar. Dit mag niet nog een keer gebeuren!  Naast de inzet van ethische hackers, vraag ook de gebruikers van de gemeentelijke digitale diensten om onregelmatigheden te melden. Daar waar gegevens kwijt zijn, vraag hen om mee te denken hoe deze gegevens weer compleet te kunnen krijgen.

Tot slot, GroenLinks erkent onze gezamenlijke opgaven. Naast de zorg voor onze gezondheid en de leefomgeving,  behoren ICT-veiligheid en digitalisering tot de kerntaken van de gemeente. Het College heeft een verbeterplan beloofd en neemt het voorstel van GroenLinks over. Digitaal Noaberschap. Inwoners van Hof van Twente gaan helpen in de strijd tegen cyberaanvallen.