Uit onderzoek blijkt dat hier te weinig aandacht voor is bij aanleg en beheer van zonneparken. Dat betekent extra druk op de natuurwaarden en de biodiversiteit. Tegelijkertijd is in de Regionale Energie Strategie overeengekomen dat de energietransitie kan bijdragen aan behoud en versterking van de biodiversiteit.

In de Hof zullen er tot 2030 nog 20 hectare aan zonnepanelen bij geplaatst moeten worden. Daarom zal de raad  lokaal en regionaal aanvullende voorwaarden moeten stellen aan de vergunningverlening voor zonneparken en windmolens, om deze versterking van de biodiversiteit te kunnen waarborgen.

Wageningen University & Research heeft waardevolle aanbevelingen geformuleerd die daarvoor gebruikt kunnen worden. Daarom vraagt de motie aan het College om die aanbevelingen te gebruiken voor aanvullende voorwaarden  bij aanleg en inpassing van duurzame nieuwe energiebronnen ter versterking van de natuurwaarden en de biodiversiteit. Ook vraagt de motie om te kijken of er aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden met bestaande zonneparken om ook daar de biodiversiteit te bevorderen.