GroenLinks stelt vragen aan het College over bescherming van milieu en inwoners tegen de gevaren van blootstelling aan  glyfosaat. In de Tubantia van maandag 22 februari 2022 lezen we dat Waterschap Vechtstromen  ‘doodspuiter’ glyfosaat in de ban gaat doen. Het waterschap Vechtstromen heeft namelijk besloten dat pachters van gronden van het waterschap Vechtstromen geen glyfosaathoudende producten meer mogen gebruiken. GroenLinks is heel blij met dit besluit.

De provincie Noord-Brabant was in 2018 een van de eerste overheden die besloot pachters te verbieden glyfosaat te gebruiken. Ook de gemeente Enschede staat het gebruik van glyfosaat op haar pachtgronden al jaren niet meer toe. Dat besluit werd aangevochten, maar hield stand voor de rechter. Waterschap Vechtstromen is nu ook in actie gekomen en heeft een verbod ingesteld.

Het gebruik van glyfosaat, met Roundup als bekendste product, is omstreden. Er zijn steeds meer wetenschappelijke studies die aanwijzingen bevatten voor verbanden met ziektes als kanker en Parkinson. Desondanks is gebruik van glyfosaat als gewasbescherming door boeren nog niet verboden in Europa. Wel heeft de Tweede Kamer intussen een motie aangenomen waarin het gebruik van glyfosaat met het doel om planten te doden wordt verboden m.a.w. als onkruidbestrijder en als middel voor boeren om wintergroenplanten in het voorjaar te doden in plaats van onder te ploegen.

GroenLinks heeft al meerdere keren de kwalijke reputatie van  glyfosaat onder de aandacht gebracht van het college en gevraagd milieu en volksgezondheid te beschermen.  Bij de mening vormende behandeling van de nota Kleur-Rijk-Leven (9 februari j.l.) heeft het college het voornemen geuit om het gebruik van glyfosaathoudende producten niet te verbieden.