Met de komst van de peuterspeelzalen en de kinderopvang ontstond een prachtige mogelijkheid voor jonge kinderen om al vroeg ervaring op te doen met sociaal gedrag in een groep en met spelenderwijs leren delen. In het primair onderwijs houden alleen de Jenaplan scholen zich hier nog expliciet mee bezig. Toch zijn er tal van schoolteams die hier wel degelijk oog hebben. Als ouder let je daar natuurlijk ook op. GroenLinks  is dan ook groot voorstander van het door de gemeente aangeboden Hofpower schoolprogramma waarin duurzaamheid centraal staat in de breedste zin van het woord van de warme truien dag tot afval loze en groene school. De Hof heeft ook een excellente openbare basisschool: het Stedeke in Diepenheim. Vooral de zelfstandige manier waarop de leerlingen met vernieuwende zaken als communicatietechnologie en 3d-printen bezig zijn, kenschetsen deze school. Maar ook de Waerdenborch timmert aan de weg als Technasium. Kijk maar eens naar de door leerlingen ontworpen boot op zonne-energie in de hal van het gemeentehuis. Maar ook het VMBO timmert letterlijk aan de weg, als Nederlandse uitvinding voor kinderen die in het onderwijs liefst beroepsgericht aan het werk zijn. GroenLinks stimuleert de doorlopende leerlijn van VMBO naar MBO naar HBO, liefst met onderwijsvakken die gericht zijn op beroepen waar werk in is te vinden. En voor ondernemende kinderen begint het oefenen met ondernemen al op het VMBO. De voltijds opleidingen verschuiven gedeeltelijk naar deeltijd beroepsbegeleidend onderwijs (BBL) en duaal onderwijs: opleiding helemaal in het bedrijf. Een logische ontwikkeling vanwege de snel veranderende gewenste competenties, apparatuur en robotisering. GroenLinks staat achter de huidige kwalificatiestructuur waarin opgeleid wordt tot de door de brancheorganisaties beschreven beroepscompetenties. Ook de mogelijkheid om je competenties te laten erkennen (EVC) is een goede zaak zoals in bijna alle secundaire arbeidsvoorwaarden van cao’s is geregeld. Temeer daar functies en beroepen niet langer een leven lang meegaan maar het eerder zaak is om leven lang leren mogelijk te maken.  Maar EVC is ook een nuttig instrument voor mensen in de bijstand om beter bemiddelbaar op de arbeidsmarkt te worden.