Wettelijk minimumloon voor iedereen!

Het wettelijk minimumloon dreigt te worden aangetast. Tot nu toe vult de overheid het loon aan tot het minimumloon van mensen die vanwege een arbeidsbeperking minder krijgen uitbetaald door de werkgever. Voor mensen met een arbeidsbeperking wil het kabinet de huidige loonkostensubsidie vervangen door een looncompensatie. Op deze manier zou het voor werkgevers makkelijker worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

 

De werkgever betaalt een medewerker met een arbeidsbeperking dan net als nu onder het minimumloon maar het dienstverband is dan ook beperkt. De gemeente moet dan met aanvullende bijstand het financiële gat repareren. Tegelijk wordt het dan voor de werknemers met een arbeidsbeperking veel ingewikkelder: Zij bouwen minder pensioenrechten op en moeten een beroep doen op de aanvullende bijstand. In het geval van een verdienende partner gaat die aanvulling dan niet door en betekent het een fikse inkomensachteruitgang. Het invoeren van deze wet past bovendien niet bij de inspanningen die Hof van Twente verricht om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Er is inmiddels een goed alternatief van GroenLinks (landelijk). Een alternatief waarin de werknemers met een arbeidsbeperking hun koopkrachten en pensioenrechten behouden, de loonkostensubsidie blijft, de werkgeverslasten voor laagbetaalden laat dalen en dat bovendien 10 duizend banen oplevert. Dit alternatief is doorgerekend door het CPB en als positief beoordeeld. Fractievoorzitter William Sanchez : “Reden genoeg voor GroenLinks om het initiatief te nemen om een motie in te dienen waarin het college gevraagd wordt om namens de raad aan het kabinet te laten weten dat ook Hof van Twente tegen het voorgenomen plan is om het minimumloon voor mensen met een arbeidsbeperking aan te tasten. Het wettelijk minimumloon moet voor iedere Nederlander vanaf 22 jaar onverkort blijven gelden. “