Voorzitter van GroenLinks stelt zich voor

Ik voel de urgentie en de noodzaak om groene idealen en sociale waarden na te streven. Dit doe ik door mijn steentje bij te dragen in het dagelijks bestuur van de afdeling en daar waar kan de fractie organisatorisch en inhoudelijk te ondersteunen.

Groene urgentie

De Aarde is een groot natuurlijk ecosysteem, waar wij, de gehele mensheid deel van uitmaken. Zonder dit ecosysteem kunnen wij niet leven. De grootste bedreiging voor dit ecologische systeem, onze voorwaarde voor leven, zijn wij. Onze ecologische voetafdruk leidt tot vervuiling, verandering, verdringing en vernietiging. De urgentie om onze voetafdruk te verkleinen, niet om het tij te keren - want daarvoor is het door de verkapitalisering van de samenleving mijns inziens te laat - maar de gevolgen te beperken, die Groene noodzaak die voel ik.

Sociale noodzaak

Nederland is voor mij als mens en zeker als vrouw, in vergelijking tot de meeste andere landen om ons heen, een van de beste plekken om te leven. De kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit van onze open Nederlandse samenleving acht ik, evenals de waarden rechtvaardigheid en autonomie, zeer hoog. Tegengaan van verdere uitholling van de verzorgingsstaat en vernieuwing van sociaal-democratische idealen ten aanzien van werk en inkomen, onderwijs en cultuur, zorg en welzijn streef ik na. Niet in de laatste plaats doordat ik door eigen ervaring in werk en persoonlijk leven het belang hiervan heb mogen ervaren.

In mijn banen als projectmedewerker en arbeidsconsulent heb ik mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt mogen ondersteunen bij het volgen van scholing, begeleiden bij het vinden en behouden van werk. Dit heb ik mogen doen voor gemeenten en een bedrijf voor de sociale werkvoorziening. In mijn persoonlijk leven zijn mensen uit mijn directe omgeving teruggevallen op de zorg, heb ik gebruik moeten maken van het sociale vangnet en heeft onderwijs gezorgd voor verheffing.

GroenLinks staat voor groene idealen en sociale waarden, ons groene hart zit links.