Ruim baan voor hemelwater

GroenLinks Hof van Twente heeft aan het College vragen gesteld over de noodzaak van een plan om  verdere verstening van onze gebouwde omgeving te voorkomen, openbare ruimten groen te verduurzamen en het ondersteunen van bewonersinitiatieven voor de operatie Steenbreek. Het College antwoordt hierop positief en kijkt daarbij ook naar de mogelijkheden om het stelsel van leges te vergroenen.
 

Met de provincie zal het College overleggen over de operatie Steenbreek. Steenbreek zal ook worden betrokken bij de te maken groenvisie en watervisie en de mogelijkheden voor particuliere huishoudens en bedrijven.

William Sanchez is blij met deze antwoorden: “Dit belooft daadwerkelijke actie. Hier kunnen we wat mee. Een van de redenen om die vragen te stellen was de indruk die gewekt werd dat men een en ander niet serieus nam. Gelukkig blijkt nu het tegendeel”.

Het doel van ‘Operatie Steenbreek’ is om de verstening van steden, dorpen en pleinen te verminderen ten gunste van groene beplanting. De provincie Overijssel heeft zich aangesloten bij Operatie Steenbreek en koppelt dit aan het nieuwe natuurbeleid van de provincie Overijssel. Het nieuwe natuurbeleid met als titel ‘Natuur voor elkaar’ wil diverse beleidsdoelen koppelen aan het natuurbeleid door ‘natuur inclusief’ te gaan werken. ‘Operatie Steenbreek’ staat in Overijssel nog in de kinderschoenen. De provincie is begonnen met gesprekken met Overijsselse gemeenten over de ontwikkeling en uitvoering van ’Steenbreek-Projecten’. Via deze projecten is het de bedoeling om met samenwerkingspartners als Waterschap, het ‘Instituut voor Natuureducatie’ (IVN) en lokale groepen en ondernemers, een gemeentelijk plan van uitvoering te maken.

Het gaat er niet om dat alle verstening verdwijnt, maar via bijvoorbeeld een lokale groen- en / of steenbank zouden stenen met planten geruild kunnen worden of kunnen mensen een gratis vergroeningsadvies krijgen. Er zijn immers vele wegen (en paden) die naar Rome leiden……

Deze zomer is voorbij. Het is de droogste zomer ooit in Nederland. Markelo, de droogste plek van Nederland, kende een neerslagtekort van meer dan 300 millimeter.

Klimaatexperts verwachten dat deze omstandigheden veel vaker voor gaan komen, afgewisseld met extremere neerslag op andere momenten. Op de website van Waterschap Vechtstromen werd op 18 september gemeld dat ondanks wat regen en enkele lokale hoosbuien is er nog steeds een enorm watertekort in Twente. Op dat moment zijn de onttrekkingsverboden nog steeds van kracht.

Dit betekent dat waterbesparing- en opvang een steeds grotere noodzaak kent. Waterbesparing is voor particulieren een goede manier om kosten terug te brengen. Gelukkig zijn er verschillende maatregelen denkbaar om daaraan te werken. Te denken aan het gebruik van regentonnen, groene dakensystemen en infiltratie maatregelen.

GroenLinks is van mening is dat de inwoners en de gemeente een verantwoordelijkheid hebben om maatregelen te nemen om onze leefomgeving daarop in te richten. Dat in natte perioden regenwater snel afgevoerd moet kunnen worden. In tijden van droogte willen we water juist langer vasthouden.