Programmabegroting 2019 Verduurzaming aanpakken

De programmabegroting. Een uitdaging. De wens om nieuw beleid te voeren, een sluitend huishouding te presenteren en meer waarde te creëren voor onze inwoners. Een behoorlijke inspanning. Dank aan het college en de gemeentelijke organisatie voor de berg aan het werk dat verzet moet worden om tot goede afwegingen te komen. De programmabegroting aanschouwen wij als GroenLinks als de eerste voorzet om tot scherpe en soms pijnlijke keuzes te komen.

 

Verandering begint Hier! Dat was de slogan van GroenLinks bij de verkiezingen. Dat geldt nog steeds.

Voorzitter, onze voorman Jesse Klaver ging al de boer op met zijn opmerking, er is een Crisis in de publieke sector. Hij geeft hiermee zijn kritiek dat het kabinet harder voor één bedrijf loopt dan voor mensen die in de publieke sector werken.

 

Voorzitter, ik geef ook mijn persoonlijke draai. Er is een crisis in de publieke sector. Actualiteit van tekorten in de Financiën door opgelegde zorgtaken.

Failliet verklaarde ziekenhuizen.

Integriteit en ondermijning in de publieke sector zijn thema’s die alleen maar aan belang winnen.

 

Wij hebben tot nu toe onze eigen broek opgehouden. Wij hebben tot nu toe laten zien dat de Hof weerbaar en veerkrachtig is. Maar daar komt gauw een eind aan. Tenzij wij weten te veranderen. Tenzij we weten te innoveren. Er zijn geen kant en klare oplossingen voor. Vandaar een pleidooi naar het college om eenmalig te bezuinigen in het sociaal domein, en ondertussen met de raad te zoeken naar oplossingen. En te blijven lobbyen in Den Haag. Het is een zaak van lange adem.

 

Ondertussen moeten we de urgente noden in ons dierbare Hof van Twent adresseren.

Urgente nood i.v.m. met droogte en de desastreuze gevolgen voor de agrarische sector.

 

Motie Klimaatadaptatie maatregelen: GroenLinks vraagt een regeling voor  cofinanciering aan instellingen, particulieren en bedrijven die klimaatadaptatiemaatregelen willen nemen.

 

Urgente noden, de zorgtaken rijzen de pan uit. Maar er is ook zorg om mensen die in de financiële noden terechtkomen. Urgente nood, om de natuurwaarden te behouden maar nieuwe economische activiteiten toe te laten.

 

Motie Stichting Urgente Noden: GroenLinks vraagt aansluiting bij Stichting Urgente Noden Twente. Hulp bij plotselinge acute financiële nood

 

Wij moeten investeren in mensen en niet in wegen. Mobiliteit ja zeker, maar liefst duurzaam. Doen wat noodzakelijk is, de belangen goed wegen. En als we gaan bouwen, circulair bouwen.

 

Dat brengt mij tot het onderwerp Afval, of liever gezegd grondstof van de circulaire samenleving.

 

Het gaat goed met de doelstelling van de gemeente als het gaat om reductie van afval per huishouden. Wij voelen het in de portemonnee. Wij scheiden afval steeds beter. Wij discussiëren met elkaar in welk bak moet welk afval komen. Naarmate de inwoners kritischer kijken naar hun gedrag moeten wij als gemeente ook kijken of het klantvriendelijker wordt.

In de woorden van De Hengelose trashpacker Tijmen Sissing: “Onderschat niet de kracht van het individu op de maatschappij”.

 

Participatie is één van de drie speerpunten. In de begroting lezen wij dat het gemeentelijk wijkbeheer hier de afgelopen jaren ervaring mee opgedaan. Dat is mooi.

Ook GroenLinks is het eens dat participatie is meer dan alleen wijkbeheer.

Het is samen met inwoners beslissen over en beheren van het gebied. Vandaar dat wij een motie indienen die hier een bijdrage aan wil leveren. Geboren uit ervaring van inwoners en mijzelf.

 

 

Motie Milieupark Hof van Twente: GroenLinks vraagt naar een oplossing voor het verplichte 2 rondjes rijden in het milieupark voor onbetaalde en betaalde afval aanbieding.