Nieuwe acties GroenLinks

 

Afgelopen halfjaar heeft GroenLinks actie ondernomen op een aantal terreinen. In juli werd de dringende uitvoering van het kinderpardon aan de orde gesteld. Nog steeds actueel! Hof van Twente moet een kinderpardon gemeente worden. In de raad van 18 september wordt een motie daarvoor ingediend.

 

Ook bepleitte GroenLinks intrekking van een plan om mensen met een arbeidshandicap onder het minimumloon te gaan betalen. Dat plan is onlangs inderdaad ingetrokken! Deze mensen houden hun recht op minimumloon.

Ook nam GroenLinks initiatief om als raad na te gaan hoe de participatie bij de voorbereiding van besluiten in alle sectoren wel of niet goed is geregeld. Binnenkort komt daarover een bijeenkomst. Verder heeft GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over het functioneren van de cliëntenraden in de zorg en sociale sector. Met name de jeugdzorg is een zorgenkindje aan het worden. Binnenkort neemt GroenLinks daarin initiatief. Verder zal er gekeken worden naar het mogelijk lidmaatschap van Stichting Urgente Noden Twente als sluitstuk van het armoedebeleid. Ook zal er aandacht gevraagd worden voor de psychosociale problematiek van vluchtelingen en het beter op maat toeleiden naar werk en opleiding. Ander zorgenkindje is de snelheid van verduurzamen in de Hof. GroenLinks wil bevorderen dat er gewerkt wordt aan meer groene banen en een techniek plek voor kinderen om het verduurzamingsproces een impuls te geven. Een van de vragen daarbij is om per buurt een coöperatie op te zetten. Ander onderwerp is de voorbeeldfunctie van de gemeente bij duurzaam inkopen en fairtrade.