Hof van Twente kinderpardon gemeente!

Hof van Twente sluit zich aan bij de 42 gemeenten die een verruiming van het kinderpardon bepleiten. Ook in de Hof van Twente kunnen hier verblijvende kinderen gevaar lopen te worden uitgezet.

 

Een op initiatief van GroenLinks ingediende motie, samen met alle andere fracties, behalve de VVD, is door de raad op 18 september met grote meerderheid aangenomen.

Het verdrag van de rechten van het kind is door Nederland geratificeerd. Daarmee hebben hier verblijvende kinderen die geworteld zijn, langer dan 5 jaar hier, het recht om in Nederland te verblijven. Aan staatssecretaris Harbers zal worden gevraagd humane oplossingen na te streven op dit gebied en het verdrag van de rechten van het kind te eerbiedingen. Howick en Lili kregen na 10 jaar onzekerheid alsnog een verblijfsvergunning. Staatssecretaris Harbers (VVD) gebruikte gelukkig zijn discretionaire bevoegdheid om van de regels af te wijken, zodat deze kinderen niet worden uitgezet naar Armenië. Maar liefst 117.613 mensen tekenden de petitie voor een rechtvaardig kinderpardon. In deze petitie roepen Defence for Children en De Goede Zaak op tot een wet en verblijfsrecht voor álle gewortelde kinderen in Nederland. Deze petitie werd op 14 juli, tijdens de viering van kleurrijk in de Hof, aangeboden aan wethouder Pieter van Zwanenburg. In het debat in tussen de staatssecretarus en de kamerleden van ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP werd echter duidelijk dat de regering niets wil doen voor de 400 kinderen die al langer dan vijf jaar in onzekerheid zitten. Deze kinderen komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Daarmee is en blijft het huidige Kinderpardon een dode letter. Kinderen van asielzoekers die vaak jaren in Nederland zijn worden daarmee het recht en een kans op een goede toekomst ontnomen. VluchtelingenWerk Nederland en vele andere organisaties roepen de regering daarom op om het Kinderpardon te verruimen. Deze kinderen horen bij ons. Ze zijn al thuis. De Tweede Kamer nam eerder een motie aan om voor deze groep een oplossing te vinden, maar in het regeerakkoord is deze oplossing nog steeds niet geboden. Dus kijken we naar onze lokale bestuurders, die dagelijks in aanraking komen met deze kinderen. Maak onze gemeente een kinderpardongemeente. Wij verzoeken het college om een brief naar staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid te sturen met het verzoek om het belang van het kind en kinderrechten een plek te geven in de vreemdelingenwet.