GroenLinks vraagt naar 100% duurzame inkoop en aanbesteding

Binnen afzienbare termijn zal gemeente Hof van Twente het predicaat “Fairtrade gemeente “  gaan verwerven. Dat wil zeggen dat de gemeente, bedrijven en instellingen van de Hof van Twente aan een aantal fairtrade criteria voldoen. 
 

Fairtrade staat voor een eerlijk loon voor kleine boeren en bedrijven ( in verre landen) die producten leveren zoals koffie, thee en bananen. Fairtrade garandeert hen een eerlijke prijs zodat er een eerlijk loon verdiend wordt en de kinderen naar school kunnen. In de Hof van Twente werkt de Kerngroep Fairtrade hard om dit doel te bereiken, waarmee Hof van Twente de vierde fairtrade gemeente in Overijssel zal worden. Uiteraard juicht GroenLinks deze ontwikkeling van harte toe! Dat is ook reden om een aantal vragen aan het College te stellen over de praktijk van de 100 % duurzame inkoop die sedert 2015 verplicht is en waarvoor het College in 2013 heeft getekend. Daarbij spelen keurmerken een rol, maar ook social return on investment (SROI)bij aanbestedingen, de zogenaamde 5% regeling. En ook de keuze voor duurzame IT oplossingen, liefst op basis van open source techniek. Helaas  alvast één voorbeeld dat niet klopt: Raadsleden gebruiken een Apple laptop: dat is geen open source apparaat integendeel! Daarnaast is er nu Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Tot nu toe ondertekenden 74 gemeenten het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, met als doel de publieke inkoopkracht en opdrachtgeverschap te versterken. Gemeenten hebben van alle overheden het grootste aandeel in de publieke bestedingen: € 27 miljard per jaar aan producten en diensten. Maatschappelijk verantwoord inkopen houdt direct verband met de VN  Sustainable Development Goal 12: duurzame productie en consumptie. Eisen bij aanbestedingen kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, het voorkomen van schendingen van mensenrechten in de (internationale) productieketen en het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden in toeleveringslanden. Het stellen van deze eisen jaagt ook innovatie bij bedrijven aan. Het College van gemeente Hof van Twente heeft dit manifest nog niet ondertekend, maar geeft wel aan de circulaire economie te willen bevorderen.

GroenLinks wil graag weten hoe de praktijk van de 100% duurzame inkoop en aanbesteding uitpakt en vraagt het College daarover een overzicht over 2017 te verschaffen. Ook wanneer het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen zal worden ondertekend.