William Sanchez, Bert Eggink en Mignon Sanchez-Gerritsjans, het koplopertrio

GroenLinks: eerlijk delen in 2018

De kloof tussen arm en rijk groeit en echte armoede bestaat ook in de Hof. De voedselbank vervult nog steeds zijn noodzakelijke rol. Met de feestdagen voor de boeg willen we in de Hof in de eerste plaats geen kinderen in armoede laten opgroeien. Nu zijn er wel regelingen waar ouders een beroep op kunnen doen, maar één geïntegreerde regeling voor kinderen in armoede is er nog niet. Ook voor de ouders van die arme kinderen is er in de Hof nog niet een allesomvattende regeling van de armoedebestrijding. Natuurlijk is het voorkomen van armoede onze eerste prioriteit.

Daarnaast pleit GroenLinks voor een proef met basisinkomen voor een groep mensen in de bijstand. Verder kan de coördinatie van de armoedebestrijding verbeteren door een samenwerkingsplatform op te zetten. Als sluitstuk zetten wij ons in voor de oprichting van Stichting Urgente Noden ook in de Hof, dat binnen 24 uur kan reageren op een urgente financiële nood. Met uw stem op GroenLinks op 21 maart bevordert u eerlijk delen. Tot die tijd zitten wij natuurlijk niet stil. Zo organiseren wij eind januari een bijeenkomst over basisinkomen. Als u hierover uw mening wil geven, bent u van harte uitgenodigd om mee te komen praten. Opgeven kan via groenlinkshofvantwente@gmail.com . Datum en plek volgen binnenkort. Tot slot wenst GroenLinks u natuurlijk hele fijne feestdagen!