Gezocht: dromers, denkers en doeners

Nu William Sanchez is gekozen als raadslid, gaat GroenLinks verder met de vernieuwing van de organisatie en het ontwikkelen van activiteiten.

Dromen, denken en doen met GroenLinks kan op verschillende manieren. Om William te ondersteunen in het raadswerk komt er een schaduwfractie, die regelmatig bij elkaar komt om vorm te geven aan standpunten, vragen, moties en amendementen in de raad en zo nodig overlegt met andere fracties. Verder houdt de schaduwfractie zich uiteraard ook bezig met het realiseren van de eigen GroenLinks agenda. Daarnaast is er ook een afdelingsbestuur in opbouw, dat zich bezighoudt met partijzaken, de campagne, ledenzaken en het organiseren van themabijeenkomsten en plaatselijke specifieke bijeenkomsten. Ook gaat de afdeling denkkringen vormen die over inhoudelijk specifieke en actuele thema’s nadenken, adviezen geven en initiatieven nemen. Wil je meer weten over wat er actueel speelt kijk dan verder op deze site.

Wil je als lid of op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan GroenLinks in de Hof of denk je daarover, aarzel dan niet en maak dat kenbaar met een mail naar groenlinkshofvantwente@gmail.com . Je wordt dan uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.