Tegenstanders van windmolens in de Hof wijzen op overlast die inwoners van Windpark Spul (Nieuw-Beijerland) ervaren. Volgens de inwoners doet de exploitant te weinig om de overlast te beperken of met nieuwe maatregelen te compenseren. GroenLinks vindt dat het goed is om op de hoogte te blijven van wat er in buurgemeenten gebeurt op dit vlak. 

“…wij moeten het met elkaar in detail gaan hebben over draagvlak, betrokkenheid en acceptatie. Deze gesprekken hebben invloed op onze standpunten over AZC’s, van-het-gas-af en over windenergie…Er is geen ultieme waarheid. Ieder mens ervaart dat anders.”, aldus raadslid William Sanchez.

Om de aarde en al het mooie wat we hebben opgebouwd te behouden en mee te geven aan de volgende generaties, moeten we snel overgaan op duurzame energie. Daar horen zonneparken en windmolens bij. Natuurlijk willen wij met initiatiefnemers en tegenstanders over de plannen voor een windmolen in de gemeente om de tafel zitten. Om te voorkomen dat discussies verder polariseren. Wat staat vast: Wat in Nieuw-Beijerland gebeurd is mag niet in de Hof gebeuren.