Geen plan voor pilot aardgasloze wijk

Voordat het wil beginnen met een wijkpilot aardgas vrijmaken wacht het College nog op de vorming een alliantie van samenwerkende partijen zoals Enexis en Cogas.

Vóór 1 juli konden gemeenten subsidie aanvragen voor een pilotplan aardgasvrij maken. Daarover heeft GroenLinks op 26 april vragen gesteld aan het college, die op 12 juni zijn beantwoord. “ Het ziet er dus naar uit dat die gesubsidieerde pilot er niet komt”, aldus William Sanchez, raadslid voor GroenLinks, en hij vraagt zich af waarom het college deze mooie kans op subsidie laat lopen. “Ook ontbreekt een gefaseerd plan voor het bereiken van energieneutraal in 2035 . Het college wil samen met de raad evalueren hoe het er nu voorstaat en op basis daarvan nieuwe plannen maken”. Op de vraag over inwoners participatie hierbij antwoordt het college dat dit “deel uitmaakt van het proces van raad en college. Nergens is een oriëntatie op een projectplan 2035 te vinden, laat staan gedefinieerde onderdelen en de projectfase waarin deze zich nu bevinden met doorkijk naar de komende jaren. ´ Daarom gaan we nu zelf kijken welke initiatieven we zelf kunnen ondernemen om de verduurzaming van de Hof een impuls te geven”, aldus William.