Eerste Groene Lintje in de Hof van Twente.

Op de langste dag van het jaar heeft Ina van de Riet het eerste Groene Lintje in de Hof van Twente opgespeld gekregen door Verone Meengs, voorzitter van de GroenLinks afdeling Hof van Twente.

Dit vond plaats bij de stadslandbouw in Goor. In haar speech ging Verone in op de groene verdiensten van Ina van de Riet: “GroenLinks Hof van Twente wil elk jaar initiatieven in het zonnetje zetten, initiatieven gericht op Groene Verduurzaming van de samenleving. Dat kunnen bedrijven of professionals zijn maar ook maatschappelijke organisaties of personen. Om voor het Groene Lintje in aanmerking te komen zijn er een aantal voorwaarden, want wanneer verdient een groen duurzaamheidsinitiatief een lintje? De verduurzaming is meetbaar, het initiatief heeft een grote reikwijdte, er is samenwerking met andere partners en bewoners, het initiatief heeft een stimulerende werking , het initiatief is een inspiratiebron voor anderen. Het bestuur van GroenLinks Hof van Twente heeft zich gebogen over groene duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente. De initiatieven die dit jaar in het zonnetje moeten worden gezet voldoen aan alle voorwaarden. Ze zijn geïnitieerd door één persoon Ina van de Riet. Zij verdient het Groene Lintje dubbel en dwars: vanwege haar activiteiten voor Stichting Stadslandbouw, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen ontwikkelen, waar inwoners vrijwilligerswerk kunnen doen en waarvan de opbrengst en de oogst voor eetgroepen van het Doesgoor en de Hofkerk en de Voedselbank zijn, vanwege haar natuurlessen aan kinderen op basisscholen, vanwege haar inzet voor Hofkracht, een groep inwoners die verduurzamings activiteiten stimuleert, vanwege haar bijdrage aan de Groene Loper een initiatief dat inwoners inspireert om bij te dragen aan natuur, landschap en biodiversiteit en vanwege het ontwerpen van de Holtbar, een kunstzinnige wisselbokaal die om de zes weken wordt doorgegeven aan een organisatie of persoon die duurzame initiatieven ontplooit.” In haar dankwoord gaf Ina aan dat ze dit Groene Lintje meteen wilde doorgeven aan de vrijwilligers van de stadslandbouw. En alle aanwezige vrijwilligers kregen ter plekke ook een persoonlijk dankwoord en een groen lintje uitgereikt voor hun werk bij de stadslandbouw.