College Hof van Twente moet ook windenergie omarmen

Burgemeester en wethouders moeten zich net zo inspannen voor grootschalige initiatieven met windenergie als ze doen voor projecten voor grote zonneparken. Dit  vragen SP, PvdA en GroenLinks aan het  college. 

 

‘Welke acties gaat het college nemen om de maatschappelijke tweedeling rond windenergie te slechten’, willen William Sanchez (GroenLinks), Herman Kalter (SP) en Fred Rijkens (PvdA) van B en W weten. De drie fractievoorzitters verwijzen naar twee (grootschalige) initiatieven voor windenergie: WindvoorBuren en Stichting Anpak’n.

Eerstgenoemde is van Annemarie en Bert Kristen in Ambt Delden, die op hun grond langs de A1/A35 twee windmolens van 200 meter hoog willen. Eén daarvan moet eigendom worden van een coöperatie van omwonenden en de andere van het Enschedese energiebedrijf Raedthuys Pure Energie.

Prototype

Anpak’n presenteerde onlangs het prototype van een 14,5 meter hoge windmolen van het Oost-Groningse bedrijf MegaWindForce, die zou kunnen worden geplaatst bij (individuele) boeren. Deze molen is veel kleiner dan de gangbare types, maar levert volgens MegaWindForce evenveel stroom op als zijn grote broer. Het is de bedoeling dat deze molen volgend jaar in productie komt.

Windmolens liggen in Hof van Twente gevoelig. In 2016 kwamen inwoners massaal in opstand tegen de plannen voor drie windparken in het Markelose buitengebied, met in totaal veertien 200 meter hoge windmolens. Er werd toen niet of nauwelijks gesproken over andere duurzame maatregelen om de gemeente in 2035 energieneutraal te krijgen.

WindvoorBuren

Plannen voor zonneparken in Hof van Twente maken de laatste jaren een opmars door. Momenteel zit er voor bijna 100 voetbalvelden, 45,5 hectare, aan zonneparken in de pijplijn, die 11.000 van de in totaal 14.500 huishoudens in de gemeente van elektriciteit kunnen voorzien. De gemeenteraad gaf onlangs groen licht voor vier parken met in totaal 34,4 hectare aan zonnepanelen.

De gemeente liet eerder aan deze krant weten dat ze niet betrokken wil worden bij werkgroepen die zich gaan buigen over de haalbaarheid van WindvoorBuren, van het echtpaar Kristen, omdat de gemeente ook vergunningverlener is. ‘Als er een vergunningaanvraag voor die molens komt, moeten we daar objectief over kunnen oordelen. Daarom willen we er niet betrokken bij worden’, luidde het verweer.

Voor GroenLinks, SP en PvdA snijdt dat echter geen hout: ‘Belangrijk lijkt ons dat de gemeente hen steunt in het proces met de omwonenden, wat de uitkomst ook mag worden.’ En: ‘Een actieve rol betekent niet dat de gemeente op voorhand het initiatief per definitie steunt.’