Uitgelicht

GroenLinks over werk in de Hof van Twente. We moeten streven naar werk voor iedereen.Werk, dat het gevoel moet geven, dat je erbij hoort. Dat je solidair bent met elkaar.Het werk ligt de laatste jaren niet voor het oprapen. De hoge jeugdwerkeloosheid baart ons zorgen.De juiste opleiding is van groot belang. Regelmatig bekijken, waar de maatschappij behoefte aan heeft. Krijg je wel of geen werk in de toekomst. De uitvallers blijven begeleiden.

In geval van een arbeidshandicap moet er een geschikte werkplek zijn, via een sociale werkplaats of bij de gemeente.Loketten voor werk en inkomen moeten bekend en laagdrempelig zijn voor mensen, die daar gebruik van willen maken.

Bedrijven en starters moeten met alle vragen bij één loket terecht kunnen.Wat de mensen dagelijks nodig hebben aan boodschappen e.d. in deze gemeente, levert het nodige werk op.

Landbouw levert door verregaande schaalvergroting (nog grotere bedrijven) minder werk op.Recreatie en industrie groeien niet. Kijkt deze gemeente op de juiste manier naar werk?

De reconstructiewet (landbouw) van een aantal jaren geleden en de aankoop van landbouwgrond voor industrie (nog steeds te koop) heeft onze gemeente op slot gezet. De reconstructiewet is het gevolg van de uitbraak van varkenspest, met een aantal doden tot gevolg. Deze wet heeft ervoor gezorgd, dat het buitengebied verdeeld is in natuur, verwevingsgebied en intensief landbouwgebied. 

Het grootste gedeelte van ons buitengebied wordt gebruikt door de landbouw, een kleiner gedeelte is landgoed. Dat levert weinig werk op. Hierdoor stagneert de recreatie en andere soorten werkgelegenheid.

Kleinschaligheid zou nieuwe impulsen voor werk kunnen leveren in combinatie met minder intensieve en natuurvriendelijke landbouw.

Nog een voorbeeld van grootschaligheid: de supermarkten. Ook hier moet kleinschaligheid niet helemaal verdwijnen; b.v. buurtwinkels, bakkers, slagers, enz..

Hier wil GroenLinks aan werken!